Đóng

Đăng nhập

Đóng

Đăng ký

Đóng

Quên mật khẩu

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm

Khách sạn JW Marriott

Khách sạn JW Marriott

Hội đồng chấm báo cáo

 

1/ Chuyên ngành thần Kinh:    

- GS.TS Phạm Minh Thông,

- PGS.TS Lê Văn Phước,

- PGS.TS Vũ Đăng Lưu.

2/ Chuyên ngành tiêu hóa:                 

- PGS.TS Nguyễn Duy Huề,

- PGS.TS Bùi Văn Lệnh,

- TS Phạm Hồng Đức.

3/ Chuyên ngành cơ xương khớp:       

- PGS.TS Bùi Văn Giang,

- TS Nguyễn Trường Giang,

- TS Võ Tấn Đức.

4/ Chuyên ngành  can thiệp:     

- GS.TS Phạm Minh Thông,

- PGS.TS Lê Văn Trường,

- PGS.TS Vũ Đăng Lưu.

5/ Chuyên ngành hô hấp, tim mạch, chuyên ngành Điện quang khác:

- PGS.TS Hoàng Minh Lợi,

- PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng,

- PGS.TS Lê Trọng Khoan.

6/ Chuyên ngành Y học hạt nhân chẩn đoán:

- GS.TSKH Phan Sỹ An,

- PGS.TS Lê Ngọc Hà,

- PGS.TS Trần Xuân Trường.

7/ Chuyên ngành Y học hạt nhân điều trị

- GS.TS Mai Trọng Khoa,

- PGS.TS Nguyễn Kim Lưu,

- TS Nguyễn Xuân Cảnh.

8/ Chuyên ngành Y học hạt nhân xạ trị:

- PGS.TS Trần Đình Hà,

- PGS.TS Lê Chình Đại,

- PGS.TS Phạm Cẩm Phương.

9/ Chuyên ngành Kỹ thuật Điện quang và Y học hạt nhân:

- TS Lê Văn Tấn,

- Ths Thái Văn Lộc

- Cn Nguyễn Tuấn Dũng.

 

Nhà tổ chức
Lên đầu trang