Đóng

Đăng nhập

Đóng

Đăng ký

Đóng

Quên mật khẩu

Hồ Hoàn Kiếm

Hồ Hoàn Kiếm

Khách sạn JW Marriott

Khách sạn JW Marriott

Hội đồng

Trưởng ban tổ chức
GS. TS. Phạm Minh Thông
Phó Trưởng ban tổ chức
 • GS. TS. Mai Trọng Khoa
 • PGS. TS. Phạm Ngọc Hoa
 • PGS. TS. Nguyễn Duy Huề
 • PGS. TS. Hoàng Minh Lợi
 • PGS. TS. Nguyễn Quốc Dũng
Ủy viên ban tổ chức
 • PGS.TS. Bùi Văn Giang
 • PGS.TS. Vũ Đăng Lưu
 • KTV. Phạm Thị Thu Hà
 • CN. Trần Công Chí
Trưởng Tiểu ban Khoa học (Hội đồng Khoa học)

GS.TS Phạm Minh Thông

Ủy viên Tiểu ban Khoa học
 • GS.TS Hoàng Đức Kiệt
 • PGS Vũ Long    
 • GS.TSKH Phan Sỹ An
 • GS.TS Mai Trọng Khoa
 • PGS.TS Phạm Ngọc Hoa
 • PGS.TS Nguyễn Duy Huề
 • PGS.TS Hoàng Minh Lợi
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
 • PGS.TS Lê Trọng Khoan
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng
 • PGS.TS Bùi Văn Lệnh
 • PGS.TS Trần Đình Hà
 • PGS.TS Bùi Văn Giang
 • PGS.TS Vũ Đăng Lưu
 • PGS.TS. Lê Văn Phước
 • TS Võ Tấn Đức
 • Bs Nguyễn Văn Công
 • PGS.TS Nguyễn Phước Bảo Quân
 • BSCKII Trịnh Thị Minh Châu
 • PGS.TS Lê Ngọc Hà
 • PGS.TS Nguyễn Danh Thanh
Trưởng Tiểu ban Tài chính
PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
Ủy viên Tiểu ban Tài chính
 • CN Trần Công Chí
 • KTV Phạm Thị Thu Hà
Trưởng Tiểu ban Ngoại giao
GS.TS Phạm Minh Thông
Phó Trưởng tiểu ban Ngoại giao
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
Ủy viên Tiểu ban Ngoại giao
 • GS.TS Mai Trọng Khoa
 • PGS.TS Phạm Ngọc Hoa
 • PGS.TS Nguyễn Duy Huề
 • PGS.TS Hoàng Minh Lợi
 • PGS.TS Lê Trọng Khoan
 • PGS.TS Bùi Văn Lệnh
 • PGS.TS Bùi Văn Giang
 • PGS.TS Vũ Đăng Lưu
 • TS Võ Tấn Đức
 • BSCKII Trịnh Thị Minh Châu
Trưởng Tiểu ban Hậu cần
GS.TS Phạm Minh Thông
Phó Trưởng tiểu ban Hậu cần
 • PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng
 • PGS.TS Bùi Văn Giang
 • PGS.TS Vũ Đăng Lưu
Ủy viên Tiểu ban Hậu cần
 • CN Trần Công Chí
 • KTV Phạm Thị Thu Hà
Trưởng Tiểu ban kỹ thuật, in ấn
GS.TS Phạm Minh Thông
Phó Trưởng Tiểu ban Kỹ thuật - In ấn
 • PGS.TS Bùi Văn Giang
 • PGS.TS Vũ Đăng Lưu
Ủy viên Tiểu ban Kỹ thuật, in ấn
 • CN Trần Công Chí
 • KTV Phạm Thị Thu Hà
Nhà tổ chức
Lên đầu trang